õigusabi,õigus nõuanne,juriidiline  konsultatsioon,Juriidilised teenused Juriidiline  büroo VESTER-ACTIO on asutatud 2005.aastal.Töötame juriidiliste teenuste osutamise valdkonnas nii Eestis, kui ka Vene Föderatsiooni territooriumil.
Kasutame juriidiliste teenuste osutamise meetodit, mis on orienteeritud edule.


  • Läheneme igale asjale individuaalselt ja üksikasjalikult. Kõiki küsimusi lahendatakse vastavalt seadusele ning püstitatud eesmärgist lähtuvalt.
  • Juriidilise büroo juhtivspetsialistiks on Sankt-Peterburi Riikliku Ametiühingute Ülikooli Juriidilise teaduskonna lõpetanud jurist Sergei Suhhorukov.
  • Juriidiline praktika ning iseseisva praktilise töökogemus alates 2002.aastast haldus - ja tsiviilasjades.
  • Saadud kogemus ja praktika võimaldavad lahendada püstitatud ülesandeid edukalt ning leida vastuseid Teie küsimustele.

ÕIGUSBÜROO OSUTAB KVALIFITSEERETUD
ÕIGUSABI   TSIVIIL - JA     HALDUSASJAS
  • Kohtueelne õigusabi;
  • Kaitsmine ja esindamine kohus;
  • Notari tehingute korraldamine;
  • Firmade asutamine ja likvideerimine;
  • Avame internetis AS, OÜ, MTÜ, jm. ühe tunniga;
DOKUMENTIDE KOOSTAMISE  ABI KIIRMENETLUSE KORRAS

Juristibüroo  Vester-Actio asub: Jakob Pärna 3, Tallinn, Eestis

OÜ Vester-Actio reg.nr 11196762