Praktika

 

Kuupäev

Asja Number

JÕUSTANUD KOHTU OTSUSTE JA MÄÄRUSTE SISU

16.08.2007 02.07.2283 Tsiviilasi E.A. hagi S.G. vastu 175 346 krooni nõudes
20.12.2007 02.07.3369 Tsiviilasi I.F. hagi S.G. vastu 85 245 krooni nõudes
20.12.2007 3-2-1-129-07 Tsiviilasi I.F. hagi S.G. vastu 85 245 krooni nõudes
22.12.2007 2-07-43342 Tsiviilasi OÜ XX pankrotiavaldus pankroti väljakuulutamise nõudes
17.01.2008 2-07-34967 Tsiviilasi KOÜ hagi OÜ D vastu 59 438,96 krooni nõudes
12.02.2008 2-07-46278 XXX versus XXX elatise väljamõistmiseks XXX ülalpidamiseks
13.02.2008 02.07.2283 Tsiviilasi E.A. hagi S.G. vastu 175 346 krooni nõudes
20.02.2008 04.07.2941 Väärteoasi V. N.´i kaebus Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve osakonna liiklustalituse komissar Riho Tänak 07.06.2007.a otsusele väärteoasjas Nr 2314,07,016404
12.05.2008 2-07-45624 NR (isikukood XXX XXX) hagi IC (isikukood XXX, XXX) vastu elatusraha nõudes
12.06.2008 2-08-1171 AL hagi KJL vastu vanema kande ebaõigekstunnistamise nõudes
16.06.2008 2-07-28155 MM hagi TT vastu võla, intressi ja viivise summas 382 225.- krooni saamiseks
17.06.2008 7-1/08/69 V.N kaebus I.N. AS`i tegevuse peale liikluskahju juhtumi nr I00080903 käsitlemisel.
13.10.2008 2-08-9221 V.L hagi A.L vastu kahja hüvitamiseks.
03.02.2009 2-08-67052 S.R hagi I.K vastu elatusraha nõudes
06.02.2009 2-08-67052-4 S.R hagi I.K vastu elatusraha nõudes
21.04.2009 2-07-4540 KÜ hagi OÜ B vastu 70 654.42 kr. nõudes.
17.09.2009 2-08-29958 AL hagi SK`i vastu lapse põlvnemise tuvastamiseks ja elatise saamiseks lapse ülapidamiseks tagasiulatuvalt ühekordse maksena summas 21 600 krooni ning igakuiselt elatist summas 2 175 krooni kuni lapse täisealiseks saamiseni
17.09.2009 2-08-29958/22 A.L. hagi S.K.`i vastu isaduse tuvastamise ja elatise nõudes.
12.01.2010 2-07-47790 S.V hagi KÜ Sõle tn 47A vastu üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamiseks ja kahju hüvitamiseks 650 krooni.
16.02.2010 2-09-57458 AL’i hagi RD’i vastu võlgnevuse nõudes summas 15 000 - krooni saamiseks
04.05.2010 2-09-10187 OÜ T hagi Korteriühistu vastu töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse 85 646 krooni saamiseks. Hagi hind 85 646 krooni.
13.10.2010 2-10-13778 OÜ S.O.V hagi osaühingu S vastu 118 515 krooni väljamõistmiseks.
16.02.2011 2-09-61757 OÜ VA hagi E.A vastu 3 250 krooni võlgnevuse saamiseks.
02.03.2013 2-10-63203 OÜ BTK hagi OÜ E vastu 6 103,24 EUR (95 495 krooni) võlgnevuse saamiseks.
08.11.2013 2-10-41071 XXX hagi KÜ XXX vastu omandiõiguse rikkumise lõpetamise ja elamu aadressil
XXX    sisehoovis asuvale  parkla territooriumile juurdepääsu tagamise nõudes
hagita asja hind 1 597,79 EUR

 

OÜ Vester-Actio reg.nr 11196762