Teenused

Meie juriidilise büroo põhisuund on juriidiline abi tsiviil-, perekonna-, pärimisasjades, samuti isikute huvide kaitsmine administratiivasjades.

Anname juriidilist konsultatsiooni era- ja juriidilistele isikutele, osutame inkassoteenuseid – pakume täielikku teenuste komplekti võlgnevuste väljanõudmiseks Teie alltöövõtjatelt.

Teenindame pidevalt juriidilistes küsimustes, osutame esindusteenust erinevate eesmärkide ja küsimuste lahendamisel, mis on seotud Teie tegevusega.

Meie peamine eesmärk on osutada Teile kvaliteetset õigusabi, inimlikku toetust ja mõistmist raskes situatsioonis.

Inkassoteenuseid


Reeglina jääb valdav osa esitatud arvetest õigeaegselt maksmata, osa nendest jääb aga täielikult maksmata, mis viib suurte kulutusteni deebetvõlgnevuse finantseerimiseks. Võlgniku keeldumine või soovi puudumine tagastada Teile õigeaegselt laen viib Teie vara otsese kaotamiseni, mis võib ebasoovitaval viisil mõjutada Teie äri tervikuna.

 

Pöördudes meie büroo poole antud küsimuse lahendamiseks, saate Te alljärgnevaid eeliseid:

  • Aega, mida Te kulutaksite telefoniläbirääkimisteks, pretensioonide ja kirjade koostamiseks, võlgnike külastamisteks, saate Te kasutada nüüd teiste, mitte vähem kasulikke asjade ajamiseks nii oma äris kui ka eraelus.
  • Te vabanete täielikult vajadusest suhelda võlgnikega, mis reeglina pole kõige meeldivam tegevus.
  • Me aitame Teil oluliselt vähendada õigeaegselt maksmata arvete ja tagastamata laenude arvu, sest et võlgnikud ilmselgelt reageerivad kolmandate isikute nõudmistele resultatiivsemalt.
  • Neil juhtudel, kui tavaline menetlus võla väljanõudmiseks ei anna positiivset tulemust, koostame me hagiavalduse kohtusse pöördumiseks hagiga Teie võla välja mõistmiseks võlgnikult, edaspidise sundtäitmise menetlusega kohtutäituri poolt kohtuotsuse täitmiseks.

OÜ Vester-Actio reg.nr 11196762