Teenused

Meie juriidilise büroo põhisuund on juriidiline abi tsiviil-, perekonna-, pärimisasjades, samuti isikute huvide kaitsmine administratiivasjades.

Anname juriidilist konsultatsiooni era- ja juriidilistele isikutele, osutame inkassoteenuseid – pakume täielikku teenuste komplekti võlgnevuste väljanõudmiseks Teie alltöövõtjatelt.

Teenindame pidevalt juriidilistes küsimustes, osutame esindusteenust erinevate eesmärkide ja küsimuste lahendamisel, mis on seotud Teie tegevusega.

Meie peamine eesmärk on osutada Teile kvaliteetset õigusabi, inimlikku toetust ja mõistmist raskes situatsioonis.

OÜ Vester-Actio reg.nr 11196762